DECYZJI NA WYCINKĘ DRZEW

WYDANIE ZGODY NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW - DECYZJE NA WYCINKĘ DRZEW

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela (art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami).
 

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów występuje posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem do wniosku dołącza zgodę jej właściciela.Ogród System
Biuro Obsługi Klientów: 
ul. Zakopiańska 52a 
30-418 Kraków
tel/fax: 12 266 92 83 
tel. kom: +48 602 23 34 70
biuro@ogrod-system.com.pl

DREWNO OPAŁOWE

Oferowane przez nas drewno kominkowe jest zawsze najwyższej jakości, a do tego oferujemy je w bardzo atrakcyjnej cenie.

KONTAKT

Ogród System

Biuro obsługi klientów: 
ul. Zawiła 19
30-442 Kraków
tel/fax: 12 266 92 83 
tel. kom: +48 602 39 76 66
tel. kom: +48 602 23 34 70
biuro@ogrod-system.com.pl
Copyright ® Ogród System