ZAKŁADANIE TERENÓW ZIELENI

Zakładanie terenów zielonych
 • prace ziemne
 • instalacja systemów automatycznego nawadniania
 • systemy oświetlenia ogrodów
 • architektura ogrodowa
 • zbiorniki wodne
 • nasadzenia roślin (proponujemy rośliny z własnego gospodarstwa szkółkarskiego, które objęte są gwarancją)
 • zakładanie trawników
 

Przygotowanie terenów pod inwestycje

Intensywny rozwój infrastruktury drogowej w Polsce w ostatnich latach wymaga szybkiego i profesjonalnego przygotowania terenów pod inwestycje zarówno od strony formalnej czyli sporządzenia projektów i dokumentacji, jak i działań w terenie umożliwiających rozpoczęcie i prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego.
W zadaniach przygotowania terenu pod inwestycje w zakresie gospodarki terenami zieleni nasza firma zapewnia kompleksową obsługę w obu wspomnianych obszarach:
 

Dokumentacja:

 • Inwentaryzacje zieleni istniejącej na wyznaczonych odcinkach robót budowanych dróg, na terenach budów.
 • Projekty terenów zieleni.
 • Doradztwo w zakresie gospodarki zielenią.
 • Sporządzanie wniosków do właściwych wydziałów ochrony środowiska lokalnych jednostek samorządu terytorialnego w celu uzyskania decyzji administracyjnych.
 

Wykonawstwo:

 • Wytyczanie geodezyjne terenu wycinek.
 • Wycinki drzew kolidujących z budową.
 • Karczowanie pni i karp korzeniowych pozostałych po wycince.
 • Składowanie, magazynowanie i sprzedaż na rzecz zamawiającego pozyskanego drewna o wartości użytkowej.
 • Utylizacja (usuwanie z terenu budowy) karp korzeniowych, konarów, gałęzi i krzewów.
 • Pielęgnacja i zabezpieczenie na czas budowy drzew nie podlegających wycince przed mechanicznym uszkodzeniem pnia.
 • Przesadzanie drzew w miejsca – wskazane w projekcie zieleni - optymalne dla dalszego ich wzrostu po zakończeniu inwestycji.
 • Porządkowanie terenu.
 • Makro- i mikroniwelacje.
 

Sprzęt, maszyny i środki transportu

Sprawna i prawidłowa realizacja zadań z zakresu przygotowania terenu pod inwestycje nie zależnie od wielkości obszaru i ilości wyznaczonych odcinków robót wymaga aby firma wykonawcza dysponowała sprzętem, maszynami i środkami transportu odpowiednim do realizowanych zadań.

DREWNO OPAŁOWE

Oferowane przez nas drewno kominkowe jest zawsze najwyższej jakości, a do tego oferujemy je w bardzo atrakcyjnej cenie.

KONTAKT

Ogród System

Biuro obsługi klientów: 
ul. Zawiła 19
30-442 Kraków
tel/fax: 12 266 92 83 
tel. kom: +48 602 39 76 66
tel. kom: +48 602 23 34 70
biuro@ogrod-system.com.pl
Copyright ® Ogród System