Tel.: +48 (12) 266 92 83

EKSPERTYZY I OPINIE DENDROLOGICZNE KRAKÓW I OKOLICE

EKSPERTYZY I OPINIE DENDROLOGICZNE KRAKÓW I OKOLICE

Dendrolog specjalizuje się w opracowywaniu opinii, ekspertyz i inwentaryzacji zieleni. Posiadane przez nas kwalifikacje i doświadczenie gwarantują każdemu Klientowi świadczenie usług na najwyższym poziomie, od przygotowania dokumentacji, ekspertyz i projektówm aż po realizację prac.  

Ogród-System w Krakowie zapewni sporządzenie opinii i ekspertyz dendrologicznych, oceniających stan zdrowotny drzew oraz ich potencjalne zagrożenie dla otoczenia. Posiadamy niezbędne kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w inwentaryzacji zieleni, drzewostanów, pomników przyrody, zabytkowych założeń parkowych itp.  

Wykonujemy zlecenia dla osiedli, prywatnych właścicieli, na terenach firm, założeń parkowych, przy pomnikach przyrody itd. Opracowujemy opinie i ekspertyzy dendrologiczne dla instytucji państwowych (Sądy, Urzędy Miast, Gmin), firm i osób prywatnych.  

Opracowując opinię dendrologiczną nasza firma współpracuje z wieloma specjalistami z zakresu ochrony przyrody. Zapraszamy do współpracy: ekspertyzy dendrologiczne, opinie dendrologiczne Kraków oraz całe województwo Małopolskie.