Tel.: +48 (12) 266 92 83

EKSPERTYZY I OPINIE DENDROLOGICZNE

OFERUJEMY:

Ogród-System w Krakowie zapewni sporządzenie opinii i ekspertyz dendrologicznych, oceniających stan zdrowotny drzew oraz ich potencjalne zagrożenie dla otoczenia. Posiadamy niezbędne kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w inwentaryzacji zieleni, drzewostanów, pomników przyrody, zabytkowych założeń parkowych itp. 

Ocenę stanu drzew przeprowadzamy przy użyciu metody oceny wizualnej VTA (Visual Tree Assessment). Metoda ta polega na ocenie widocznych symptomów mających wpływ na utratę lub osłabienie żywotności i stabilności drzew. Metoda VTA w sposób wyczerpujący poddaje ocenie każdy egzemplarz drzewa, jest metodą powszechnie stosowaną w krajach UE. Ocenę wizualną uzupełniamy Tomografem - Fakopp 3D.

Wykonujemy zlecenia dla osiedli, prywatnych właścicieli, na terenach firm, założeń parkowych, przy pomnikach przyrody itd. Opracowujemy opinie i ekspertyzy dendrologiczne dla instytucji państwowych (Sądy, Urzędy Miast, Gmin), firm i osób prywatnych. Opracowując opinię dendrologiczną nasza firma współpracuje z wieloma specjalistami z zakresu ochrony przyrody. Zapraszamy do współpracy: ekspertyzy dendrologiczne, opinie dendrologiczne Kraków oraz całe województwo Małopolskie.