Tel.: +48 (12) 266 92 83

FAKOPP 3D


    Fakopp 3D jest nieinwazyjnym narzędziem oceny stanu zdrowotnego drzew. Działa na podstawie pomiarów prędkości rozchodzenia się fal dźwiękowych. Prędkość fal dźwiękowych zależna jest od gęstości ośrodka w którym się rozchodzą. Wykorzystanie tego zjawiska pozwala wykryć ubytki, zgniliznę oraz uszkodzenia drewna (wewnętrzne pęknięcia) nie uszkadzając drzewa. 

Rozmieszczone radialnie wokół pnia czujniki odczytują prędkości emitowanych fal i przekazują je do komputera, który przetwarza otrzymane sygnały, dając obraz badanego przekroju. Czujniki można umieszczać na dowolnych poziomach na pniu drzewa. Metoda ta pozwala na zrobienie szczegółowej „mapy” przekroju pnia drzewa oraz precyzyjnego określenia jego stanu zdrowotnego. Oprogramowanie pozwala na graficzne przedstawienie badanych przekroi również w formacie 3D.