Tel.: +48 (12) 266 92 83

OBSŁUGA INWESTYCJI

OFERUJEMY:

Intensywny rozwój infrastruktury drogowej, budownictwa mieszkaniowego i usługowego w Polsce w ostatnich latach wymaga szybkiego i profesjonalnego przygotowania terenów pod inwestycje. Nasza firma zajmuje się tym zarówno od strony formalnej czyli sporządzenia projektów i dokumentacji, jak i działań w terenie umożliwiających rozpoczęcie i prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego. W zadaniach przygotowania terenu pod inwestycje w zakresie gospodarki terenami zieleni, świadczymy kompleksową obsługę w obu wspomnianych obszarach:

DOKUMENTACJA:

 • Inwentaryzacje zieleni istniejącej na wyznaczonych odcinkach robót budowanych dróg, na terenach budów
 • Projekty terenów zieleni
 • Doradztwo w zakresie gospodarki zielenią
 • Sporządzanie wniosków do właściwych organów w celu uzyskania decyzji administracyjnych

WYKONASTWO:

 • Wycinki drzew kolidujących z budową
 • Frezowanie pni pozostałych po wycince
 • Składowanie, magazynowanie i sprzedaż na rzecz zamawiającego pozyskanego drewna o wartości użytkowej
 • Zrębkowanie gałęzi
 • Pielęgnacja i zabezpieczenie na czas budowy drzew nie podlegających wycince przed mechanicznym uszkodzeniem
 • Przesadzanie drzew w miejsca – wskazane w projekcie zieleni - optymalne dla dalszego ich wzrostu po zakończeniu inwestycji
 • Porządkowanie terenu
 • Makro- i mikroniwelacje