Tel.: +48 (12) 266 92 83

Przygotowanie terenów pod inwestycje


Intensywny rozwój infrastruktury drogowej w Polsce w ostatnich latach wymaga szybkiego i profesjonalnego przygotowania terenów pod inwestycje zarówno od strony formalnej czyli sporządzenia projektów i dokumentacji, jak i działań w terenie umożliwiających rozpoczęcie i prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego.
W zadaniach przygotowania terenu pod inwestycje w zakresie gospodarki terenami zieleni nasza firma zapewnia kompleksową obsługę w obu wspomnianych obszarach:

dokumentacja:

 • Inwentaryzacje zieleni istniejącej na wyznaczonych odcinkach robót budowanych dróg, na terenach budów.
 • Projekty terenów zieleni.
 • Doradztwo w zakresie gospodarki zielenią.
 • Sporządzanie wniosków do właściwych wydziałów ochrony środowiska lokalnych jednostek samorządu terytorialnego w celu uzyskania decyzji administracyjnych.

Wykonawstwo:

 • Wycinki drzew kolidujących z budową.
 • Karczowanie pni i karp korzeniowych pozostałych po wycince.
 • Składowanie, magazynowanie i sprzedaż na rzecz zamawiającego pozyskanego drewna o wartości użytkowej.
 • Utylizacja (usuwanie z terenu budowy) karp korzeniowych, konarów, gałęzi i krzewów.
 • Pielęgnacja i zabezpieczenie na czas budowy drzew nie podlegających wycince przed mechanicznym uszkodzeniem pnia.
 • Przesadzanie drzew w miejsca – wskazane w projekcie zieleni - optymalne dla dalszego ich wzrostu po zakończeniu inwestycji.
 • Porządkowanie terenu.
 • Makr- i mikroniwelacje.